ALFA-KONTAKT Sh.p.k. ................Prezantim

Alfa-Kontakt Shpk u themelua në vitin 2011 me qëllim që lidhjet e qëndrueshme historike shekullore të miqësisë shqiptaro-hungareze të forcohen më tej.
Të dhënat moderne të teknikës dhe mundësitë e favorshme bëjnë të mundur
përmirësimin e vazhdueshëm të lidhjeve midis njerëzve, kulturave midis dy vendeve dhe vecanërisht të lidhjeve ekonomike me interesit reciprok.

Vetë emri i firmës na predispozon ne  në fillimin (alfa) e lidhjeve (kontakt) të frytshme.
Megjithëse gjeografikisht dy vendet tona nuk janë shumë larg njëri-tjetrit, 
akoma më afër duhet të afrohen në lidhjet njërëzore, 
në lidhjet kulturore, ekonomike dhe në cdo aspekt tjetër.
          Mundësitë e kontaktit:

          Cel: 06951 77029

          E-mail: info@alfa-kontakt.info